procentПо данни от баланс-отчет на „Трейс груп холд“ АД за второто тримесечие на 2014 г. дружеството е реализирало печалба в размер на 6767 хил. лв. Печалбата е рекордна към този отчетен период.

Общите приходи са 63 326 хил. лв., което е с 61.89 % повече спрямо предходния период. Общите разходи отчитат ръст от 46.67 % спрямо предходния период до 56 210 хил. лв. Нетните приходи от продажби към второто тримесечие на 2014 г. са в размер на 58 744 хил. лв. и представляват 92.76% от общите приходи. Спрямо второто тримесечие на 2013 г. те се увеличават с 52.89 %.

NBP.bg

Търговско-промишлена палата-Стара Загора и компания OINORAMA wine consulting & business solutions, като организатори, с подкрепата на Община Стара Загора, канят на уникалния Фестивал на виното и културното наследство „Августиада“. Той ще се проведе за трети пореден път в Стара Загора от 17 до 19 октомври, в сградата на Регионален исторически музей-Стара Загора.

Традиционният форум е включен в програмата за Празника на Стара Загора – 5 октомври. На него ще си дадат среща винопроизводители, представители на хранително-вкусовия бранш, ценители на виното, гастрономията и културното наследство, представители на различни сфери на бизнеса от страната и чужбина.

Фестивалът в Стара Загора, с неговата уникалност и неповторима атмосфера, се очертава като водещ във винения календар на България с голям потенциал за привличане на международния интерес.